Behöver ditt företag hjälp med friskvården?

Att satsa på personalens hälsa på företaget är ett vinnande koncept. Det ökar inte bara prestationerna och produktiviteten, det minskar även både sjukfrånvaro och sjuknärvaro.

 

JA Träning erbjuder lösningar både i liten och stor skala. Vi ger dig inspirerande föreläsningar om motivation, att arbeta målmedvetet och anpassar oss självklart efter dina önskemål. Vi kan också hålla i gruppaktiviteter inom träning.

 

Oavsett om du önskar en mer generell lösning, som en föreläsning eller gruppaktivitet, eller mer individuellt fokuserat där vi genomför tester och hjälper den enkilda individen att höja sin fysiska status kan vi hitta lösningen tillsammans med dig.

 

Kontakta oss!